DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Giải thể Doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình do không đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Khi Doanh nghiệp không tiến hành hoạt động kinh doanh nữa nên tiến hành giải thể để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Thủ tục giải thể Doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, về Hồ sơ giải thể gồm:

 1. Thông báo giải thể Doanh nghiệp( theo mẫu Phụ lục II-24 của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
 2. Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp.
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.
 5. Giấy xác nhận của Cơ quan Thuế về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế.
 6. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể.
 7. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc đã hủy con dấu.
 8. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Sơ đồ: Quy trình giải thể Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014:

Thứ hai, về trách nhiệm của các bên có liên quan:

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 về trách nhiệm của người quản lý đối với việc giải thể như sau:

+ Phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp

+ Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, về các hoạt động bị cấm từ khi Doanh nghiệp có quyết định giải thể:

Theo Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các hoạt động sau sẽ bị cấm từ khi Doanh nghiệp có quyết định giải thể:

– Cất giấu, tẩu tán tài sản;

– Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

– Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

– Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

– Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

– Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

– Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Thứ tư, về trình tự tiến hành giải thể của Công ty TNHH Luật Á Châu:

 1. Lấy thông tin từ khách hàng.
 2. Tiến hành soạn hồ sơ giải thể cho Doanh nghiệp trên cơ sở thông tin từ khách hàng cung cấp.
 3. Đại diện khách hàng trong các thủ tục sau:

+ Tiến hành công chứng các giấy tờ cần thiết.

+ Lên Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội nộp hồ sơ xin giải thể cho Doanh nghiệp.

+ Theo dõi và trả lời Sở Kế Hoạch và Đầu tư, khi có kết quả sẽ thông báo cho khách hàng.

+ Thực hiện thủ tục trả dấu cho Doanh nghiệp.

+ Nhận kết quả là Giấy chứng nhận giải thể cho Doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

Giá dịch vụ: theo thỏa thuận.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Luật Á Châu. Mọi thắc mắc xin quý khách liên hệ theo số điện thoại: 0968.565.479

 

Tin Liên Quan