ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÍ CƠ SỞ THỬ NGHIỆM

Căn cứ pháp lý:
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

1. Khái niệm cơ sở kiểm nghiệm

– Cơ sở kiểm nghiệm là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng, ATTP.

2. Điều kiện với cơ sở kiểm nghiệm

2.1. Yêu cầu  về pháp nhân

  • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
  • có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Yêu cầu về năng lực

-Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005;

– Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký chỉ định;

– Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo

-Có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên;

– Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

3. Hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở thử nghiệm

– Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT–BT-BCT-BNNPTNT

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)

-Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định

– Hồ sơ năng lực:

  • Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT–BT-BCT-BNNPTNT
  • Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn;
  • Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm
  • Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT–BT-BCT-BNNPTNT
  • Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT–BT-BCT-BNNPTNT
  • Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong mười hai (12) tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT–BT-BCT-BNNPTNT

Trên đây là quy định về Hồ sơ, trình tự đăng ký, chỉ định cơ sở thử nghiệm . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang sức vàng, đồ mỹ nghệ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Vệ sinh ATTP đối với cơ sở sản xuất bao bì thực phẩm

Xin cấp giấy phép con

 

Tin Liên Quan