GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÀNH IN

Cấp giấy phép hoạt động ngành in như thế nào? 

Điều kiện để cấp giấy phép này là gì? Chắc hẳn đang là câu hỏi thắc mắc của nhiều người. Để phần nào giải đáp những thắc

mắc ấy, Luật Á Châu chúng tôi xin chia sẻ cho bạn đọc những quy định về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

– Thông tư 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều,khoản của Nghị định 602014/NĐ-CP.

1. Thế nào là sản phẩm in

Cấp giấy phép hoạt động ngành in
Sản phẩm in  là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

– Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí

– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành

– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền)

– Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản

– Bao bì, nhãn hàng hóa

– Tài liệu, giấy tờ của tổ chức,  cá nhân

– Các sản phẩm in khác.

Hoạt động in là hoạt động sản xuất,  kinh doanh có điều kiện

2. Điều kiện xin giấy phép hoạt động in

Cấp giấy phép hoạt động ngành in
– Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh

nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

– Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

– Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in

phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

– Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

– Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao

đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động

in.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

-Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

-Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng

nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập

-Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in, trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị dự kiến

đầu tư.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày  được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo

danh mục dự kiến đầu tư,  gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in.

-Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất,

thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.

-Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh-trật tự, do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thực hiện việc

đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

-Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở, in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên

ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

– Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động tin không phải đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 14 Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

Trên đây là Quy định Cấp giấy phép hoạt động ngành in. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Tin Liên Quan