GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA BÁN VÀNG MIẾNG

Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Trong bài viết dưới đây công ty Luật Á Châu chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin hữu ích về việc xin cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

I. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng:

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng được quy định tại Điều 11 Nghị định 24/2012/ND-CP đối với doanh nghiệp và tổ chức tín dụng như sau:

1. Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 năm trở lên.
Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).
Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Tổ chức tín dụng:

Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên.
Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.
Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

II. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được, sửa đổi bổ sung bằng Thông tư 38/2015-/TT-NHNN như sau:

1. Đối với doanh nghiệp:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này);
Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh);
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó;
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước đó.

2. Đối với tổ chức tín dụng:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng bao gồm:

  •  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này);
  • Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng kí làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

III. Trình tự thực hiện:

Thủ tục thực hiện việc xin cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng được quy định tại Điều 15 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 38/2015/TT-NHNN như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ  đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối).

Bước 2: Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Quản lý Ngoại hối xem xét hồ sơ. Trong thời gian này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ;

pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh, đối với doanh nghiệp và tình hình trang thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả điều tra thực tế, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

 

Tin Liên Quan