Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

  1. Căn cứ pháp luật:

Căn cứ khoản 1 điều 204 Luật doanh nghiệp 2014

  1. Quy định của pháp luật về hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

Giải thể công ty chính là việc công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do khiến các thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể là do các chủ sở hữu đạt được mục tiêu đặt ra hoặc không thể tiến hành hoạt động kinh doanh được nữa; bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật… Để doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể thì doanh nghiệp nhất thiết phải có một bộ hồ sơ hợp lệ. Vậy hồ sơ giải thể gồm những gì? Theo khoản 1 điều 204 thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

“a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Vậy hồ sơ giải thể bao gồm: Thứ nhất, thông báo giải thể doanh nghiệp; thứ hai, báo cáo thanh lý o động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); thứ ba, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); thứ tư, giấy chứng nhận đăng ký doatài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lanh nghiệp. Trong đó, thông báo giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu Phụ lục II-24 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp cần tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp. Quá trình này doanh nghiệp cần làm báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động. Bên cạnh đó, hồ sơ giải thể còn bao gồm: con dấu doanh nghiệp (giấy chứng nhận mẫu dấu- nếu có) và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan