HƯỚNG DẪN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI VIỆT NAM

hướng dẫn bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại việt nam Bạn đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký hướng dẫn bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại việt nam? Trong bài viết này Luật á châu cung cấp những thông tin về bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

1. điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ?

Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo Điều 4 khoản 22 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 của Việt Nam, chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ, hay quốc gia cụ thể.

2.Về những điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ bao gồm:

– Thứ nhất:

sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý

– Thứ hai:
Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

3. những đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý?

– Thứ nhất, tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam

– Thứ hai, chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.

4. hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Theo quy định hiện hành thì một bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cần phải có những tài liệu sau đây:

– 02 Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý theo mẫu ban hành

– 02 Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

– 02 Bản mô tả tính chất/ chất lượng/ danh tiếng của sản phẩm đăng ký cho chỉ dẫn địa lý đó;

10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý

Những tài liệu trên sẽ được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và phí đăng ký kèm theo.

Tin Liên Quan