HƯỚNG DẪN TRA CỨU MẪU DẤU DOANH NGHIỆP

Đăng ký mẫu dấu là hoạt động luôn gắn liền với một doanh nghiệp, mẫu dấu của các doanh nghiệp trên cả nước đều được công khai, tạo điều kiện cho nhu cầu cần tra cứu mẫu dấu cho các nhà đầu tư, tránh các trường hợp sử dụng dấu giả và dẫn đến tranh chấp xảy ra. Sau đây Luật Á Châu xin nêu các bước hướng dẫn tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin về đăng ký kinh doanh Quốc Gia

Truy cập Đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

    Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2:  Gõ mã số thuế hoặc Mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp cần tra cứu mẫu dấu tại thanh tìm kiếm

Ví dụ: Tra cứu mẫu dấu Công ty TNHH Luật Á Châu mã số doanh nghiệp 01070010272

             Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Lựa chọn vào doanh nghiệp bạn muốn tra cứu mẫu dấu

=> Công ty TNHH Luật Á Châu

 Bước 4: Tiến hành tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

Kích vào “Mẫu dấu” 

 

Tin Liên Quan