MẪU CÔNG VĂN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Vì một số lý do nào đó ( có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc) mà Doanh nghiệp phải tiến hành giải thể.

Làm thế nào để hoàn tất thủ tục giải thể? Một trong những thủ tục Doanh nghiệp cần thực hiện đó là làm công văn giải thể doanh nghiệp.

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế – nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.

Sau đây, Luật Á Châu xin được chia sẻ mẫu công văn giải thể. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

 

 

 

CÔNG TY ……..
———–Số:    /CV/20…
V/v: Giải thể doanh nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————                                                    Hà Nội, ngày…..tháng……năm 20…

 

 

Kính gửi: Chi cục thuế …………………………………………………………………

Công ty ………………….………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………..

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Điều 202 của Luật Doanh Nghiệp ngày 26/11/2014 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
– Cục thuế tp Hà Nội
– Chi cục thuế ……….
– Sở kế hoạch và đầu tư ………..
– Lưu VP
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Giám đốc)

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về mẫu công văn giải thể doanh nghiệp. Mọi thắc mắc liên quan đến giải thể doanh nghiệp mời quý bạn đọc liên hệ theo địa chỉ:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968565479

 

Tin Liên Quan