NHỮNG LỖI CHỦ YẾU DOANH NGHIỆP HAY GẶP PHẢI KHI MỞ CÔNG TY

NHỮNG LỖI CHỦ DOANH NGHIỆP HAY GẶP HIỆN NAY GẶP PHẢI KHI MỞ CÔNG TY

Luật doanh nghiệp 2014 ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mở công ty. Tuy nhiên, việc thay đổi này dẫn đến nhiều chủ đầu tư còn lúng túng trong việc chọn loại

hình doanh nghiệp phù hợp hay cách chạy hồ sơ theo quy định mới.

Có nhiều lựa chọn đặt ra càng khiến chủ đầu tư phải suy xét kỹ lưỡng.

Có nhiều cách để tiếp cận như đọc, và tìm hiểu luật hoặc có thể tìm đến các công ty luật tư vấn tuy nhiên bạn vẫn phải hiểu rõ về các loại hình doanh nghiệp và các vấn đề liên

quan khác khi bắt đầu mở công ty.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để mở công ty không phù hợp

Có bốn loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH

. Mỗi loại hình có ưu điểm, nhược điểm khác nhau đòi hỏi chủ đầu tư lựa chọn hình thức phù hợp nhất với điều kiện của mình để mở công ty.

Ví dụ: đối với công ty hợp danh công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty.

Thành viên thường có quen biết và tin tưởng lẫn nhau bởi phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Tuy nhiên bằng cách chịu trách nhiệm đó, doanh nghiệp dễ thuyết phục đối tác và khách hàng hơn khi kinh doanh.

Đối với loại hình công ty TNHH ở nước ta loại hình doanh nghiệp này vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với những chủ đầu tư muốn mở công ty

. Trong loại hình lại chia ra làm 2 loại dựa theo số lượng người chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty TNHH một thành viên phù hợp với chủ đầu tư muốn tự mình kinh doanh hoặc mới kinh doanh quy mô nhỏ.

Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Tuy nhiên khó khăn trong việc công ty không được phép phát hành cổ phiếu cũng như huy động vốn.

Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải

chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, pháp luật quy định doanh nghiệp có nhiều thành viên nhưng làm chủ sở hữu không được quá 50 thành viên theo quy định của pháp

luật, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của

các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty.

Tuy nhiên công ty TNHH không có quyền phát hành trái phiếu, việc các thành viên chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp

cũng khiến cho nhiều đối tác và khách hàng không thực sự muốn hợp tác vì sợ rủi ro có thể xảy ra mà họ phải chịu.

Đối với công ty cổ phần, loại hình công ty này thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của loại hình công ty này đó là cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu

đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, do đó việc huy động vốn trở lên dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên do không hạn chế cổ đông nên công ty cổ phần dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp

hơn.

Cuối cùng là loại hình doanh nghiệp tư nhân, đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh

nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty đơn giản.

Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tự do sử dụng lợi nhuận sau thuế. Chủ doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cá nhân ngay trên thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đây là loại hình phù hợp đối với một cá nhân muốn kinh doanh riêng, lợi nhuận cao và thủ tục đơn giản.

Tuy nhiên, vấn đề rủi ro khá cao chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật dù đang cho thuê doanh nghiệp hoặc

thuê người làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Tóm lại, đối với việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, chủ đầu tư muốn mở công ty cần lưu ý đến số lượng các thành viên, vốn, trách nhiệm chịu rủi ro của việc kinh doanh phù

hợp với điều kiện thực tế của mình.

Tuy nhiên, theo luật doanh nghiệp 2014, vấn để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có quy định thông thoáng hơn trong việc chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp so với Luật

Doanh nghiệp 2005. Như vậy, chủ đầu tư bước đầu có thể chọn loại hình doanh nghiệp nhỏ, an toàn hơn sau đó thay đổi loại hình để mở rộng quy mô công ty.

Cách đặt tên doanh nghiệp chưa đúng khi mở công ty

Sau khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp, cần đặt tên công ty, tốt nhất bạn lên lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn

toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc).

Để xác định tên công ty mình có bị trùng với những công ty khác hay không, bạn có thể truy cập vào “Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” để tra cứu.

 

Chuẩn bị hồ sơ thiếu, sai quy định khi mở công ty

Chuẩn bị hồ sơ là giai đoạn khá phức tạp đối với những chủ đầu tư không có kiến thức pháp luật về vấn đề này hoặc chưa có kinh nghiệm về mở công ty.

Soạn thảo hồ sơ công ty, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ đã quy định tại Điều 20 Nghị định 43, tuy nhiên việc chuẩn bị ghi số liệu, xin dấu vẫn gặp khiều khó khăn

Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Điều 25 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010).

Lưu ý: Không nhất thiết người đại diện pháp luật của công ty phải đi nộp hồ sơ. Người đại diện pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay.

Nếu trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ (Điều 9 – Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Thực hiện một số thủ tục sau khi mở công ty

Sau khi mở công ty, doanh nghiệp vẫn cần lưu ý thực hiện một số việc sau đây:Tiến hành đăng ký kê khai thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế của quận trong thời gian không

quá 10 ngày kể từ khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh

;Nếu muốn kê khai thuế qua mạng thì bạn phải mua chữ ký số điện tử và mở tài khoản ngân hàng cho công ty;Treo biển công ty tại địa chỉ trụ sở chính

Tin Liên Quan