NHỮNG LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CON

Thời gian gần đây do nền kinh tế phát triển vì thế nhiều người có sáng kiến kinh doanh khác là thành lập công ty con để phát triển. Vậy thủ tục thành lập công ty con có dễ bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết rõ điều đó. 

 

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Chú ý khi thành lập công ty con:

   – Công ty mẹ và công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tư cách pháp nhân kinh tế đầu đủ.

   – Khi thành lập công ty con thì công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định liên quan tới hoạt động của công ty con và chi phối các quyết định liên quan tới hoạt động của công ty con.

   – Để thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quản trị. Bằng việc thành lập doanh nghiệp mới, công ty mẹ buộc phải thiết lập một bộ máy quản lý riêng đối với công ty mẹ.

   – Thành lập công ty con giảm được giới hạn rủi ro cho công ty mẹ trong quá trình thực hiện các dự án. Trong bối

cảnh các công ty có nhiều dự án hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt là

điều không tránh khỏi. Bằng việc thành lập công ty mới và giao cho công ty này thực hiện chức năng kinh doanh

trong ngành hoặc dự án, công ty mẹ cũng tự phân tách toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp mới được thành lập.

 

Thủ tục thành lập công ty cổ phần con;

   – Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

   – Các dự thảo điều lệ của công ty.

   – Danh sách cổ đông sáng lập, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp         khác của mỗi thành viên.

   – Quyết định Thành lập công ty con của đại hội đồng cổ đông.

   – Thông báo thành lập công ty con của đại hội đồng cổ đông.

   – Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề           mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

   – Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành,                nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Những lưu ý khi thành lập công ty con

Thời gian và cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:

    -Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt địa chỉ trụ sở chính.

    -Thời hạn: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là một số vấn đề khi thành lập công ty con thường bị vướng mắc, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn khi

quyết định thành lập công ty.

Tin Liên Quan