NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ ĐƯỢC GIẢI THỂ THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH?

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty của em là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; hiện tại thì do làm ăn thua lỗ nên giám đốc công ty em đang muốn giải thể. Vậy những trường hợp nào thì được giải thể theo đúng quy định của pháp luật ạ? Có cần điều kiện gì để được giải thể không ạ? Mong nhận được sự tư vấn của ban tư vấn luật công ty Luật Á Châu?

Người gửi: Chị H (Miền Bắc).

1/ Những trường hợp nào thì được giải thể theo quy định hiện hành?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý kiến của doanh nghiệp; hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Những trường hợp được giải thể được quy định tại điều 201, Luật doanh nghiệp năm 2014; cụ thể như sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, với những thông tin mà bạn cung cấp; kèm theo căn cứ pháp luật nêu trên; nếu hiện tại doanh nghiệp của bạn làm ăn thua lỗ và không muốn tiếp tục các hoạt động kinh doanh nữa; thì chủ sở hữu của công ty bạn hoàn toàn có thể giải thể công ty khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo đúng quy định nêu trên.

2/ Điều kiện để được giải thể công ty

Để có thể giải thể công ty; ngoài việc công ty phải thuộc một trong những các trường hợp theo quy định nêu trên; công ty đó còn phải bảo đảm những điều kiện nhất định sau:

“Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp”

Nếu thỏa mãn đủ điều kiện nêu trên; công ty bạn hoàn toàn có thể giải thể theo đúng quy định của pháp luật.

Tin Liên Quan