QUYỀN CHO THUÊ VÀ BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

     Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu, tự mình góp vốn đầu tư, không có tài sản độc lập. Do vậy mọi quyền từ chiếm hữu cho đến định đoạt tài sản đều thuộc về chủ doanh nghiệp. Cá nhân đó có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây, Luật Á Châu xin trình bày vấn đề xoay quanh Quyền cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau.

     1. Căn cứ pháp lý

  • Điều 186, 187 Luật Doanh nghiệp 2014

     2. Cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

   Chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của nghiệp của mình. Khi cho thuê chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

   Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê. Chủ doanh nghiệp sẽ thu được một khoản lợi nhuận sau khi cho thuê doanh nghiệp.

   Chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Sau khi bán doanh nghiệp, chuyển giao doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp nữa. Nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân này vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

   Khi mua doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan