SỬA ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Do nhu cầu thay đổi của chủ sở hữu như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, nơi ở nên nên cần thay đổi nội dung giấy chứng nhận cho phù hợp với giấy tờ hiện tại…

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khi có nhu cầu thay đổi nôi dung Văn bằng bảo hộ, ví dụ thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty thì cần tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT).

1.các trường hợp sửa đổi :

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp:

Thay đổi tên, thay đổi địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ;

Thay đổi về người đại diện của chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ;

Thay đổi chủ sở hữu của nhãn;

Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2.Hồ sơ để tiến hành sửa đổi:

+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

+ Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh mới ghi nhận sửa đổi tên công ty hoặc địa chỉ công ty.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, ghi nhận tên cũ hoặc địa chỉ cũ.

+ Giấy ủy quyền (gửi lại sau khi nhận được yêu cầu) để tiến hành thủ tục tại sửa đổi nhãn hiệu.

3.Thời hạn tiến hành

Thời hạn tiến hành  công việc là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu ghi nhận thay đổi Văn bằng bảo hộ.

4.Cơ quan giải quyết:

Cơ quan giải quyết là Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nằng/TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ ngay tới LUẬT Á CHÂU để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Tin Liên Quan