THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

   Chào Luật sư! Xin Luật sư cho tôi hỏi Thành viên của Công ty hợp danh gồm những ai?

   Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Sau đây Luật Á Châu xin trình bày vấn đề Thành viên của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014.

   1. Căn cứ pháp lý

  • Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Khoản 5 điều 180 Luật doanh nghiệp 2014
  • Khoản 3 Điều 181 Luật doanh nghiệp 2014

   2. Thành viên của Công ty hợp danh

   Công ty hợp danh là một loại hình công ty, mà trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Tuy nhiên, bên cạnh thành viên hợp danh thì công ty hợp danh còn có thể có thành viên góp vốn.

   a. Thành viên hợp danh

   Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên hợp danh, thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

   Theo đó, thành viên hợp danh theo Luật doanh nghiệp 2014 chỉ có thể là cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt thành viên hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp nghiệp vụ nhất định, chẳng hạn công ty hoạt động trong các ngành nghề như dịch vụ pháp lý, khám chữa bệnh, dược phẩm…

   Thành viên hợp danh có quyền quản lí công ty đồng thời chịu trách nhiệm vô hạn khi thực hiện các hoạt động nhân danh công ty. Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty kể từ khi đăng ký vào danh sách thành viên công ty, bất kể thành viên có tham gia trực tiếp vào các hoạt động phát sinh trách nhiệm ấy hay không trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác

   Ngay cả khi chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh thì trong thời hạn hai năm thành viên hợp danh vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

   Như vậy, thành viên hợp danh có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại cũng như hoạt động của công ty hợp danh. Điều này lý giải việc thay đổi thành viên hợp danh phải tuân theo quy định khắt khe của pháp luật . Công ty hợp danh muốn tiếp nhận thành viên hợp danh mới phải được ít nhất ¾ tổng số thành viên hợp danh chấp nhận nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

  b. Thành viên góp vốn

   Thành viên góp vốn có thể là cá nhân, pháp nhân.

   Do tính chất và vai trò của loại thành viên này trong công ty hợp danh, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thành viên góp vốn không có yêu cầu gì ngoài yêu cầu về vốn; thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Có thể nói rằng một khi các thành viên này góp đủ phần vốn góp là họ hết trách nhiệm, các chủ nợ không có quyền đòi nợ một cách trực tiếp đối với các thành viên này.

   Do chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên các thành viên góp vốn không có quyền tham gia, điều hành, quản lý công ty hoặc nhân danh công ty. Điều này nhằm tránh cho bên thứ ba khi giao dịch với công ty có thể bị nhầm lẫn tư cách thành viên góp vốn rằng thành viên này cũng là một thành viên hợp danh có trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ của công ty.

   Ngoài ra, các thành viên góp vốn còn được chia lợi nhuận và được chia giá trị tài sản còn lại của công ty khi công ty giải thể theo tỷ lệ quy định tại điều lệ công ty. Khác với thành viên hợp danh trong công ty thành viên góp vốn có quyền tự do hơn trong việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác và cũng kể từ thời điểm chuyển nhượng phần vốn góp này tư cách thành viên góp vốn trong công ty cũng chấm dứt.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan