Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Thủ tục trả con dấu :

Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định:

Điều 18. Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu

1.Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại Điều 12 Nghị định này thuộc các trường hợp sau đây

2. b) Có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kết thúc nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cục thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi- Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

– Giấy giới thiệu cho người trực tiếp đi thực hiện thủ tục;

– Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;

– Con dấu tròn;

– Giấy chứng nhận sử dụng mẫu con dấu (bản gốc);

– Biên bản họp của doanh nghiệp (đối với công ty TNHH 2 Thành viên trở lên và công ty Cổ phần), thông báo và quyết định về việc hủy con dấu;

– Công văn xin trả con dấu của doanh nghiệp;

– Thông báo của phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội về việc trả con dấu;

– Thông báo chốt thuế của doanh nghiệp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Luật Á Châu. Mọi thắc mắc xin quý khách liên hệ theo số điện thoại: 0968.565.479

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan