Bảng Giá Thành Lập Doanh Nghiệp

Bảng Giá Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Luật Á Châu Từ Ngày 08/03/2019

DỊCH VỤ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Gói Cơ Bản

850.000đ

Thời gian: 7-9 ngày làm việc

– Ra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Khắc dấu tròn, dấu chức danh

– Thông báo mẫu dấu

Gói Tiện ích

Chi phí: 1.500.000đ

Thời gian: 7-9 ngày làm việc

– Ra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Khắc dấu tròn, dấu chức danh

– Thông báo mẫu dấu

– Tiện ích gia tăng:

 • Hỗ trợ kê khai thuế môn bài
 • Hỗ trợ đăng ký phát hành hóa đơn, đăng ký chữ ký số
 • Hỗ trợ mở và công bố tài khoản ngân hàng
 • Hỗ trợ tạo lập webside, mua hosting
 • Tư vấn thiết kế logo, bảo hộ logo, nhãn hiệu…
 • Kê khai thuế miễn phí 06 tháng
Gói Nâng Cao

Chi phí: 3.500.000đ

Thời gian: 2-3 ngày làm việc

– Ra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Khắc dấu tròn, dấu chức danh

– Thông báo mẫu dấu

– Tiện ích gia tăng:

 • Hỗ trợ kê khai thuế môn bài
 • Hỗ trợ đăng ký phát hành hóa đơn, đăng ký chữ ký số
 • Hỗ trợ mở và công bố tài khoản ngân hàng
 • Hỗ trợ tạo lập webside, mua hosting
 • Tư vấn thiết kế logo, bảo hộ logo, nhãn hiệu…
 • Kê khai thuế miễn phí 06 tháng

Tin Liên Quan