Tin tức

19
2019
08
CHÀO BÁN CỔ PHẦN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN

   Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ của mình bằng cách chào bán cổ phần. Việc chào bán cổ phần được pháp luật quy định rõ. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này.    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:    – Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.  ...
Đọc Thêm

19
2019
08
SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được pháp luật quy định chặt chẽ về hình thức cũng như cách thức hoạt động. Trong công ty cổ phần, phải ghi chép lại thông tin về tất cả cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông để làm căn cứ xác định cổ đông của công ty. Sau đây, Luật Á Châu sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hình thức cũng như nội dung của sổ đăng ký cổ đông. Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ...
Đọc Thêm

16
2019
08
CỔ PHIẾU

CỔ PHIẾU

   Cổ phiếu là một trong những thuật ngữ quen thuộc khi mà sàn chứng khoán ngày càng năng động. Vậy, cổ phiếu là gì? Hình thức cổ phiếu của cổ phiếu ra sao? Giá trị cổ phiếu như thế nào? Sau đây, Luật Á Châu sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này. Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015      Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:    1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát...
Đọc Thêm

14
2019
08
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

   Chào luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi biết về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần.    Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:    1. Căn cứ pháp lý    – Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015    2. Nội dung tư vấn    Theo Điều...
Đọc Thêm

02
2019
08
QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

    Thu hồi đất đã và đang là chủ đề “nóng bỏng”, gây nhiều bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật đất đai là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến những thiệt thòi cho người dân trong quá trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Sau đây Luật Á Châu sẽ giúp các bạn hiểu rõ về vấn đề này .    Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người...
Đọc Thêm

01
2019
08
THAY ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÓ CẦN LÀM THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ

THAY ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÓ CẦN LÀM THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ

   Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận như sau:    Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân...
Đọc Thêm

01
2019
08
ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI BỊ THU HỒI?

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI BỊ THU HỒI?

     Khi bị thu hồi đất, người sử dụng đất có Sổ đỏ sẽ được bồi thường. Vậy, với những trường hợp đất không có giấy tờ có được bồi thường khi bị thu hồi? Để biết cụ thể hơn về quy định này, sau đây Luật Á Châu sẽ tư vấn cho các bạn về hãy tìm hiểu quy định dưới đây.       1. Căn cứ pháp lý:    – Luật Đất đai 2013;    – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;    – Nghị...
Đọc Thêm

01
2019
08
CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP SỔ ĐỎ

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP SỔ ĐỎ

   Khi sử dụng đất một trong những điều người dân quan tâm đầu tiên là đất có Sổ đỏ hay chưa hoặc đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ không?  Bài viết do Luật Á Châu  trình bày dưới đây giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn đọc về các trường hợp được cấp sổ đỏ.    Theo Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...
Đọc Thêm

31
2019
07
CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

            Nhà đầu tư bỏ vốn bằng loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tư với các dự án có đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn trên địa bàn cụ thể và trong khoảng thời gian xác định. Về mặt nguyên tắc, nhà đầu tư được quyền sở hữu và định đoạt cũng như quyền chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc quyền sở hữu của mình. Vậy pháp luật Việt Nam quy định...
Đọc Thêm