Hỏi - Đáp

20
2019
09
TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị! Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn, đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một bộ phận thuộc bộ máy tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Theo Điều 110 Luật Doanh...
Đọc Thêm

20
2019
09
NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luật sư cho tôi biết nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng quản trị là bao nhiêu Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một bộ phận thuộc bộ máy tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có...
Đọc Thêm

19
2019
09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chào luật sư, xin luật sư cho tôi biết thêm về Hội đồng quản trị. Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một bộ phận trong bộ máy tổ chức quản lý công ty cổ phần. Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng: Công...
Đọc Thêm

19
2019
09
YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực như thế nào và khi nào thì nó bị hủy bỏ? Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng: Công ty cổ phần là công...
Đọc Thêm

21
2019
08
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

   Chào luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi biết những yêu cầu về phát hành trái phiếu đối với công ty cổ phần!    Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:    1. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014    2. Nội dung tư vấn    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:    – Công ty cổ phần là công...
Đọc Thêm

15
2019
08
QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI

QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI

   Chào luật sư! Xin luật sư tư vấn cho tôi biết các quyền của cổ đông ưu đãi?    Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:    1. Căn cứ pháp lý    – Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015    2. Nội dung tư vấn    Cổ phần là hình thức sở hữu vốn góp vào của cổ đông trong công ty cổ phần    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp...
Đọc Thêm

14
2019
08
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

   Chào luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi biết về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần.    Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:    1. Căn cứ pháp lý    – Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015    2. Nội dung tư vấn    Theo Điều...
Đọc Thêm

02
2019
08
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ BẮT BUỘC LÀ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HAY KHÔNG?

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ BẮT BUỘC LÀ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HAY KHÔNG?

   Với những ưu điểm như khả năng huy động vốn lớn, được tự do chuyển nhượng cổ phần, được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu,…thì công ty cổ phần đang là lựa chọn của nhiều người khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, việc xây dựng cơ cấu tổ chức công ty gặp nhiều vướng mắc, trong đó có câu hỏi như chủ tịch hội đồng quản trị có bắt buộc phải là cổ đông của công ty hay...
Đọc Thêm

02
2019
08
QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

    Thu hồi đất đã và đang là chủ đề “nóng bỏng”, gây nhiều bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật đất đai là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến những thiệt thòi cho người dân trong quá trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Sau đây Luật Á Châu sẽ giúp các bạn hiểu rõ về vấn đề này .    Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người...
Đọc Thêm