CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ so với vốn đã đăng ký ban đầu. Khi thay đổi vốn điều lệ  bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Công ty Luật Á Châu xin cung cấp quý khách các thông tin pháp lý về thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần như sau:

1.   Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ

Các vấn đề pháp lý khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

a.    Công ty có thể tăng vốn điều lệ qua các hình thức sau đây:

Tăng vốn góp của thành viên;

Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

b.    Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động

kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và

nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Các vấn đề pháp lý khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

2. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần;

Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần;

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi;

3.Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Doanh nghiệp phải

thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời gian làm việc : 5 ngày làm việc

Các vấn đề pháp lý khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Á Châu về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời:

 

Bài viết tham khảo:
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Đăng ký giảm vốn điều lệ

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty chuẩn

Tin Liên Quan