CÓ ĐƯỢC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÔNG?

   Trong quá trình kinh doanh, một số chủ sở hữu muốn hợp nhất doanh nghiệp của mình để tập trung kinh tế, tạo thành một doanh nghiệp lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể hợp nhất với nhau, nhiều khách hàng băn khoăn không biết theo quy định pháp luật hiện hành doanh nghiệp tư nhân có được hợp nhất không? Bài viết dưới đây, Luật Á Châu sẽ giúp quý khách giải đáp thắc mắc đó:

    Quy định về Doanh nghiệp tư nhân Điều 183 Luật Doanh nghiệp có nội dung như sau:

   1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

    3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

   4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

   Khoản 1 Điều 194 quy định về hợp nhất doanh nghiệp:

   Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

   Như vậy, có thể hiểu hợp nhất doanh nghiệp là khi hai hay nhiều doanh nghiệp cùng hợp lại thành một doanh nghiệp mới bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ tài sản cho doanh nghiệp mới và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp cũ.

   Về phạm vi hợp nhất, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định về hợp nhất công ty. Do đó, các doanh nghiệp tư nhân không được hợp nhất. Nguyên nhân bởi tài sản của chủ sở hữu và tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự phân biệt nên khi hợp nhất khó có thể xác định được phần tài sản để chuyển giao.

   Vì vậy, nếu muốn hợp nhất doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu cần làm thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014)

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

Tin Liên Quan