Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là cách mà đa số các cá nhân, hộ kinh doanh thường sử dụng nhằm tạo ra cho mình những mình những lợi thế, nâng cao uy tín bản thân trong kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng biết trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để lập ra một pháp nhân theo Luật Việt Nam. Các loại hình thức công ty mà cá nhân, hộ kinh doanh có thể lựa chọn khi tiến hành thành lập doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp doanh, Công ty TNHH, công ty cổ phần,…Trong phạm vi bài viết, Luật Á châu xin tư vấn về trình tự thủ tục khi thành lập doanh nghiệp như sau:

I. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm:

1.  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2.   Bản sao giấy tờ cá nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Giấy tờ khách hàng cần cung cấp: Bản sao Giấy chứng minh, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Giá dịch vụ: theo thỏa thuận

II. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Theo Điều 21 Luật doanh nghiệp năm 2014 khi tiến hành thành lập công ty hợp danh, cần phải có những hồ sơ sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều lệ công ty
  3. Doanh sách thành viên và các giấy tờ cá nhân kèm theo

Giấy tờ khách hàng cần cung cấp:

1..Đối với thành viên là cá nhân:

Bán sao thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hợp danh.

2..Đối với thành viên là tổ chức:

Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiêí hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền.

Giá dịch vụ: theo thỏa thuận

III. Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Quy định tại Điều 22 luật Doanh nghiệp năm 2014, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều lệ công ty
  3. Danh sách thành viên và những giấy tờ chứng thực kèm theo

Giấy tờ khách hàng cần cung cấp:

1. Đối với thành viên là cá nhân: bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện pháp luật

2. Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;  văn bản ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Giá dịch vụ: Theo thỏa thuận

IV.  Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần bao gồm các hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

2. Điều lệ công ty

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ chứng thực kèm theo

Giấy tờ khách cần cung cấp:

1. Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

2.  Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Giá dịch vụ: theo thỏa thuận

 

 

Tin Liên Quan