Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Luật Á Châu bao gồm:

1. Tư vấn trước khi thành lập Doanh nghiệp

– Tư vấn và soạn thảo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Tư vấn và soạn thảo điều lệ công ty

– Tư vấn và soạn thảo danh sách thành viên

– Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý về công ty

– Tư vấn hồ sơ, tài liệu chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu

– Tư vấn cơ cấu thành viên công ty

– Tư vấn đặt tên doanh nghiệp phù hợp yêu cầu và lĩnh vực hoạt động

– Tư vấn đăng ký ngành nghề (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính trong tương lai)

– Tư vấn về thuế đối với doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Luật Á Châu chúng tôi thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp với những nội dung công việc thực hiện cụ thể:

– Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu: Luật Á Châu sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập doanh nghiệp.

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhân viên Luật Á Châu chúng tôi sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên).

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

– Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty

– Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và mã số hải quan cho doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn pháp luật sau khi thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Luật Á Châu sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách hàng cụ thể các vấn đề sau:

– Tư vấn pháp luật thường xuyên sau thành lập doanh nghiệp: Tư vấn về Quản trị doanh nghiệp; tư vấn thuế; tư vấn xây dựng phát triển thương hiệu…và mọi vấn đề pháp lý khách phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

+  Cung cấp miễn phí mọi văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh qua Email;

+  Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

 

Tin Liên Quan