KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Luật Á Châu xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  • Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Khái niệm và đặc điểm của Công ty TNHH 1 thành viên

1. Khái niệm

– Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014:

“1.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”

2. Đặc điểm

– Thành viên của công ty: Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Điều kiện các đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chủ sở hữu nắm quyền điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. ( khác với Doanh nghiệp tư nhân- chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình).

– Vốn điều lệ của công ty: Căn cứ Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên. 

– Công ty sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Khả năng huy động vốn: Công ty TNHH một thành viên không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, Công ty có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoặc Chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan