Quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bạn đang có một số vốn nhỏ và có nhu cầu tìm hiểu và thành lập mô hình doanh nghiệp tư nhân. Nhưng laị không biết phải tiến hành như thế nào? Quy trình các bước thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân ra sao? Luật Á Châu xin tư vấn cho biết cụ thể về mô hình doanh nghiệp này như sau:

  1. Khái niệm Doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2004 có quy định: ” Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

2. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

a) Ưu điểm

Mô hình doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ nên chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động hoàn toàn trong việc quyết định mọi vấn đề liên quan  đến hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân ít bị ràng buộc bởi quy định do chế độ trách nhiệm vô hạn sự đảm bảo cho đối tác kinh doanh cũng các tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp có mô hình và cơ cấu tổ chức tương đối đơn giản và gọn nhẹ.

Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng cho khách hàng.

Hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp

b) Nhược điểm

Đối với mô hình này, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu nhiều rủi ro hơn do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đôi với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Nên do đó khả năng huy động vốn của mô hình này tương đối hẹp.

3. Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  2. Điều lệ công ty
  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực

4. Nộp hồ sơ thành lập công ty

Cách 1: Nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Cách 2: Nộp qua mạng. Nộp hồ sơ qua trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Sau 3 ngày kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận. Hồ sơ sẽ được đọc và chuyên viên của sở sẽ ra một trong hai thông báo sau:

+ Một là: thông báo chờ bổ sung hồ sơ: Doanh nghiệp sẽ chỉnh sửa và bổ sung thông tin và nộp lại cho qua mạng.

+ Hai là: Thông báo hồ sơ qua mạng hợp lệ: Lúc này doanh nghiệp sẽ mang hồ sơ bản giấy lên Phòng đăng ký kinh doanh để nộp.

Tin Liên Quan