QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, sau đây Luật Á Châu xin chia sẻ quy định của pháp luật về quyền  và nghĩa vụ của người tiêu dùng Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

Luật An toàn thực phẩm năm 2010

1.Quyền người tiêu dùng thực phẩm:

– Được cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm. Hướng dẫn sử dụng,vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp. Được cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo đối với thực phẩm;

– Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật;

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

– Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực phẩm không an toàn gây ra.

2.Nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm:

– Tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;

– Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm;

– Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng thực phẩm

Trên đây là quy định về Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

Xử lí đối với hành vi sử dụng phụ gia hết hạn

 

Tin Liên Quan