Thẻ: Cán bộ công chức

Cán bộ công chức, viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp không?
Cán bộ công chức, viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp không?

1.Cơ sở pháp lý -Luật doanh nghiệp 2014 -Luật cán bộ công chức 2008 -Luật viên chức 2010 -Luật phòng chống tham nhũng 2005   2.Cán bộ công chức viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014. Theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì...
Đọc Thêm