Thẻ: cấp giấy đăng kí

XIN CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
XIN CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Xin chào công ty Luật Á Châu. Tôi có một vấn đề thắc mắc liên quan tới lĩnh vực y tế mong được ban biên tập tư vấn về xin cấp giấy phép con. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được quy định như thế nào?Thẩm quyền thuộc về cơ quan nào? Mong nhận được câu trả lời từ...
Đọc Thêm