Thẻ: cấp phép gạo

XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU GẠO
XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU GẠO

Xuất khẩu gạo là ngành kinh tế chủ đạo của nước ta. Để có thể xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo thì doanh nghiệp cần phải tiến hành các hồ sơ thủ tục sau đây. I. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Được thành lập, đăng ký...
Đọc Thêm