Thẻ: cấp phép người nước ngoài

HỒ SƠ, THỜI HẠN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
HỒ SƠ, THỜI HẠN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài khi muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp xảy ra khiến lao động nước ngoài phải xin cấp lại giấy phép lao động. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến việc xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại...
Đọc Thêm

HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Hồ sơ đề...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty luật á châu xin tư vấn và trả lời vấn đề liên quan đến điều kiện xin cấp giấy phép lao động và làm việc cho người nước ngoài tại...
Đọc Thêm