Thẻ: cổ đông nước ngoài

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ MỘT CỔ ĐÔNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ MỘT CỔ ĐÔNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Vấn đề khiến nhiều công ty, doanh nghiệp và các cổ đông thắc mắc, đó là nếu thành lập công ty cổ phần có một cổ đông là người nước ngoài sẽ như nào? Bài viết sau đây, Luật Á Châu sẽ giải thích về vấn đề THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ MỘT CỔ ĐÔNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của...
Đọc Thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẨN CÓ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẨN CÓ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 2.Điều kiện được xin phép cấp giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài góp vốn: 2.1 Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định: Đối...
Đọc Thêm