Thẻ: Con dấu doanh nghiệp

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
THÔNG BÁO MẪU CON DẤU ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều...
Đọc Thêm

CHỮ KÝ TRONG CÁC VĂN BẢN CỦA DOANH NGHIỆP
CHỮ KÝ TRONG CÁC VĂN BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

   Chữ kí nháy và dấu giáp lai trong hợp đồng kinh doanh như một biện pháp để xác định tính liền mạch của văn bản. Do vậy mà chữ kí nháy dưới từng trang dường như có công dụng tương tự như việc đóng dấu giáp lai. Từ đó nảy sinh trường hợp, khi thực hiện hợp đồng kinh doanh, một...
Đọc Thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: TRAO QUYỀN TỰ QUYẾT VỀ CON DẤU CHO DOANH NGHIỆP

Theo quy định trước đây tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 58/2001/NĐ-CP thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh khi mà giao dịch được thực hiện qua những cái click chuột, thì con dấu dần mất đi vai trò của...
Đọc Thêm