Thẻ: công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân (theo pháp luật Việt Nam), được...
Đọc Thêm