Thẻ: công ty du lịch

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ ĐẠI LÝ DU LỊCH
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ ĐẠI LÝ DU LỊCH

Ngành du lịch ngày càng phát triển là thì trường màu mở cho các doanh nghiệp du lịch và đại lý du lịch phát triển và mở rộng. Tuy nhiên du lịch (hay còn được luật quy định là lữ hành) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch và đại lý du lịch cần đáp ứng những điều...
Đọc Thêm