Thẻ: dự án đầu tư

ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP
ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

      Trong thời buổi hiện nay đầu tư kinh doanh là một xu hướng mà cá nhân , tổ chức luôn hướng đến. Tùy  vào điều kiện khả năng tài chính của cá nhân , tổ chức đó thì lựa chọn các hình thức đầu tư khác nhau. Xét tổng quát thì hình thức đầu tư mua cổ phần , phần vốn góp hoặc góp vốn vào tổ chức kinh...
Đọc Thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

1.Căn cứ pháp lý: – Luật Đầu tư năm 2014. – Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư. Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014.Các dự án đầu tư thuộc trường hợp :chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 48 sẽ bị cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi...
Đọc Thêm