Thẻ: giải thể

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp, công ty theo ý chí của doanh nghiệp và sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân, cần chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Vậy thành phần hồ sơ giải thể doanh...
Đọc Thêm

Khái niệm giải thể doanh nghiệp
Khái niệm giải thể doanh nghiệp

Hỏi: Cho tôi hỏi giải thể là gì? Trả lời: Với câu hỏi của anh/chị Luật Á châu thông tin đến anh/ chị như sau: 1. Khái niệm: – Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Khoản 1 điều 201 luật doanh nghiệp năm 2014 quy...
Đọc Thêm

Thông báo giải thể doanh nghiệp
Thông báo giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi: Khi tên muốn làm thủ tục giải thể thì có cần soạn thông báo giải thể không và thông báo giải thể này có nội dung là gì? Với câu hỏi của bạn, Á châu xin thông tin đến bạn như sau: Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, thì khi bạn làm thủ tục giải thể với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết...
Đọc Thêm

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019
Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019

Khi doanh nghiệp doanh nghiệp có nhu cầu muốn giải thể thì sẽ cần thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước. Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp có thêm kiến thức về trình tự cũng như thành phần hồ sơ, Á Châu xin phép cung cấp cho bạn đọc thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019 như sau: 1.Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông...
Đọc Thêm

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn: Khi thành lập công ty, các công ty sẽ phải soạn thảo Điều lệ công ty để đảm bảo hoạt động của công ty có quy...
Đọc Thêm

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Giải thể doanh nghiệp là gì? Cụm từ “Giải thể doanh nghiệp” là một cụm từ được sử dụng tương đối nhiều và phổ biến khi một doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng không phải ai cũng hiểu chi tiết và hiểu đúng về Giải thể doanh nghiệp. Thế nào là giải thể doanh nghiệp? Các...
Đọc Thêm

So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp:
So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp:

So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp: Vì thường đưa tới hậu quả pháp lý chung là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp nên thường có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm phá sản và giải thể doanh nghiệp. Để cùng nhận thức rõ hơn về vấn đề này, Luật Á Châu xin cung cấp tới các bạn khái niệm, cũng như phân...
Đọc Thêm