Thẻ: Hồ sơ thành lập công ty

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Hiện nay, trên đà phát triển kinh tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có sự gia tăng về loại hình doanh nghiệp nhanh chóng. Vì vậy, trước những thắc mắc về thủ tục thành lập công ty do chính bạn làm chủ sở hữu Đăng ký thành lập doanh nghiệp online nhưng chưa biết...
Đọc Thêm

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

  – Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.   – Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty.   – Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty.   – Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.   – Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên công...
Đọc Thêm

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối...
Đọc Thêm