Thẻ: người nước ngoài

TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Những trường nào người nước ngoài sẽ bị thu hồi giấy phép lao động ? để tránh  những rủi ro không mong muốn và giúp người nước ngoài xin cấp lại giấy phép lao động kịp thời khi bị thu hồi. Dưới đây, chúng tôi sẽ thông tin đến khách hàng một số trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi của người nước...
Đọc Thêm

HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Hồ sơ đề...
Đọc Thêm

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG

1. Người lao động nước ngoài quy định tại Bộ Luật Lao Động như sau: Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.  Vào Việt...
Đọc Thêm