Thẻ: quyền tác giả

Một số điều cần biết về quyền tác giả
Một số điều cần biết về quyền tác giả

Một số điều cần biết về quyền tác giả: 1.Khái niệm: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. 2. Đối tượng: Đối tượng của quyền tác giả là tác phẩm, tức là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và khoa học. 3. Điều kiện bảo hộ: Điều...
Đọc Thêm

CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ
CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và internet đã mang đến những tiện ích mới cho người sử dụng nhưng cũng mở ra các lối đi khác cho nạn xâm phạm bản quyền ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định điều chỉnh về hành vi xâm phạm quyền tác giả. 1.Khái...
Đọc Thêm

CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ
CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và internet đã mang đến những tiện ích mới cho người sử dụng nhưng cũng mở ra các lối đi khác cho nạn xâm phạm bản quyền ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định điều chỉnh về hành vi xâm phạm quyền tác giả. 1.Khái...
Đọc Thêm