Thẻ: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất:   1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn...
Đọc Thêm

Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp
Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý: – Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu. Thủ tục trả con dấu : Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định: Điều 18. Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu 1.Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có trách nhiệm giao...
Đọc Thêm

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY
THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

Trong quá trình kinh doanh; hoạt động gặp nhiều khó khăn hoặc vì một số nguyên nhân nào đó; các công ty phải nghĩ tới con đường giải thể. Trình tự thủ tục giải thể được Luật doanh nghiệp 2014 điều chỉnh. Trước hết, để được giải thể; công ty có thể tự quyết định hoặc do pháp luật bắt buộc; điều kiện...
Đọc Thêm

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp: – Thông báo về giải thể doanh nghiệp; – Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); –...
Đọc Thêm

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG  ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH
THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH

Luật Á Châu cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó có thủ tục giải thê văn phòng đại diện công ty TNHH. Các bước giải thể (Chấm dứt hoạt động) văn phòng đại diện Bước 1: Thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế Khi công ty có quyết định giải thể văn phòng đại diện...
Đọc Thêm

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015NĐ-CP, theo đó, trình tự thực hiện thủ tục giải thể được thực hiện như sau: Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể...
Đọc Thêm