Thẻ: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận tại Hà Nội

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH KHÁC QUẬN TẠI HÀ NỘI
THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH KHÁC QUẬN TẠI HÀ NỘI

1.Căn cứ pháp lý Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của...
Đọc Thêm