Thẻ: thực phẩm nhập khẩu

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Thực phẩm nhập khẩu ngày càng được sử dụng nhiều; thậm chí có những mặt hàng đang dần chiếm ưu thế hơn thực phẩm trong nước.Đi kèm theo đó, an toàn thực phẩm là một vấn đề được xã hội rất quan tâm; đối với cả thực phẩm trong nước cũng như thực phẩm nhập khẩu. Pháp luật nước ta cũng có quy định...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Thực phẩm nhập khẩu ngày càng được sử dụng nhiều, thậm chí có những mặt hàng đang dần chiếm ưu thế hơn thực phẩm trong nước.Đi kèm theo đó, an toàn thực phẩm là một vấn đề được xã hội rất quan tâm, đối với cả thực phẩm trong nước cũng như thực phẩm nhập khẩu. Pháp luật nước ta cũng có quy định...
Đọc Thêm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Cũng giống như hồ sơ tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước, hồ sơ công bố thực phẩm nhập phẩm cũng có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biết mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ để đảm bảo xây dựng hồ sơ công bố đúng quy định của pháp luật. Sau đây, Luật Á Châu xin chia sẻ...
Đọc Thêm