Thẻ: thuế

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Để tìm hiểu rõ ràng hơn về cách tính thuế TNCN, Luật Á Châu xin tư vấn về cách tính thuế thu nhập cá nhân tới quý khách hàng đang quan tâm về loại thuế này Luật...
Đọc Thêm