Thẻ: Trình tự

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp
Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật điều chỉnh trình tự – thủ tục thành lập doanh nghiệp: Luật doanh nghiệpnăm 2014; Nghị định 96/2015/NĐ-CP năm 2015 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 78/2015/NĐ-CPngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 20/2015/TT-BLKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Căn...
Đọc Thêm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ CÔNG TY
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ CÔNG TY

Trong thời buổi kinh tế thị trường, khi có ý tưởng mở công ty, điều mà rất nhiều người băn khoăn về các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Với kinh nghiệm trong ngành dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Luật Á Châu xin tư vấn cho quý khách biết rõ ràng và chi tiết nhất các thủ tục mở công ty như sau: Bước 1: Chuẩn...
Đọc Thêm