Thẻ: ưu tiên bảo hộ giống cây trồng

NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÍ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG
NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÍ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu giống cây trồng khi nộp đơn đăng ký bảo hộ giống  cây trồng  có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên. Cụ thể như sau:          Thứ nhất, người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời...
Đọc Thêm