Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn ?

 

Với bất cứ hình thức doanh nghiệp nào thì khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp đều phải có vốn để hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Vậy để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn? Cần lưu ý gì về vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau:

Đầu tiên, bạn cần phải hiểu vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số vốn do chính các thành viên, các cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn trong một thời hạn nhất định; được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp.

Khác với vốn điều lệ, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có tùy vào mỗi ngành nghề kinh doanh để có thể thành lập doanh nghiệp, mức vốn pháp định do pháp luật quy định đối với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Doanh nghiệp được quyền tự khai mức vốn điều lệ trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên khi kê khai mức vốn này cần phù hợp với khả năng thực tế của doanh nghiệp. Vì khai mức vốn bao nhiêu mình sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đó.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Bất cứ ai khởi nghiệp cũng sẽ thắc mắc thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn, cần bao nhiêu vốn điều lệ? Câu trả lời đó là còn tuỳ vào doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh nào được phân tích trong 2 trường hợp dưới đây:

+ Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường tức là không yêu cầu về vốn pháp định thì luật không hạn chế mức tối thiểu để thành lập doanh nghiệp. Nghĩa là chỉ cần kê khai mức vốn phù hợp với quy mô thực tế của doanh nghiệp là có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân (Tham khảo: hệ thống ngành nghề kinh tế cấp 4). Ví dụ: Trong trường hợp này có thể kê khai 10 triệu, 100 triệu, 3 tỷ, 10 tỷ…. miễn sao phù hợp với quy mô và khả năng chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã khai là được.

+ Nhưng nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, thì doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn thấp nhất bằng mức vốn quy định cho ngành nghề yêu cầu vốn pháp định đó. Ví dụ: Mức vốn pháp định tối thiểu của ngành nghề kinh doanh bất động sản là 20 tỷ. Nếu bạn muốn kinh doanh ngành này thì cần đăng ký vốn là 20 tỷ, 20,1 tỷ, 21 tỷ….. Cứ thấp nhất 20 tỷ là được.

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn? Luật doanh nghiệp không quy định vốn điều lệ nhưng doanh nghiệp lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng/giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp của mình trong quá trình kinh doanh.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân

Vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định thế nào? Chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể tự lựa chọn vốn điều lệ cho doanh nghiệp của mình, tuy nhiên mức vốn thành lập đưa ra cần phải hợp lí để tránh những rắc rối về sau này.

Theo quy định của luật doanh nghiệp, vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:

– Vốn đầu tư, vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân phải do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản khác.

– Toàn bộ vốn và tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cần phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng giảm vốn đầu tư này phải được ghi chép chính xác và  đầy đủ vào sổ kế toán. Nếu giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký ban đầu thì doanh nghiệp tư nhân chỉ được quyền giảm vốn sau khi đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan