THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên

1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

–  Trường hợp tăng vốn điều lệ:

+ Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

+ Trường hợp công ty huy động thêm vốn của tổ chức cá nhân khác để tăng vốn điều lệ ngoài thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty còn phải đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp sang loại hình tương ứng.

+ Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý giữa đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và bên được ủy quền

+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền

– Trường hợp giảm vốn điều lệ:

+ Thông báo thay đổi vốn điều lệ của Doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ

+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

+ Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý giữa đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và bên được ủy quền

+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền

2. Trình tự thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP phải có các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

– Sauk hi thay  đổi vốn điều lệ, công ty phải công bố thông tin này trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

– Công ty kê khai lại tờ khai thuế môn bài để nộp cho cơ quan thuế.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

Tin Liên Quan