XUNG QUANH VẤN ĐỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ONLINE

Ngành nghề kinh doanh online hiện này là gì? Kinh doanh online có phải làm các thủ tục đăng ký kinh doanh hiện nay không? Luật Á Châu sẽ giải quyết vấn đề này trong bài viết: Xung quanh vấn đề ngành nghề kinh doanh online.

XUNG QUANH VẤN ĐỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ONLINE

1. Bán hàng online có cần đăng ký kinh doanh?

Về mặt bản chất và phương thức tổ chức:

Hoạt động kinh doanh online giống với hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên, người bán hàng trên đó không phải đăng ký với Bộ Công Thương mà doanh nghiệp vận hành mạng xã hội, website này mới phải tiến hành đăng ký.

Nếu người kinh doanh treo biển, vừa bán tại nơi thuê mặt bằng và vừa ship hàng qua mạng thì trong một số trường hợp phải đăng ký kinh doanh.

Chẳng hạn: Trường hợp mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh:

Theo khoản 5 điều 2 luật an toàn thực phẩm 2010, đây là trường hợp phải đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

“5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng-tin và bếp ăn tập thể”.

Đây là trường hợp được xếp vào loại hình kinh doanh là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo quy định tại điều 34 luật an toàn thực phẩm thì sẽ phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Như vậy, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ, thủ tục cần thiết

XUNG QUANH VẤN ĐỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ONLINE
Trường hợp 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Hồ sơ bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Biên bản họp (nếu có)
Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Các giấy tờ khác (nếu có)

Trường hợp 2: Thành lập mới doanh nghiệp:

Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
Điều lệ công ty
Bản sao chứng thực cá nhân/ Bản sao chứng thức giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức
Các giấy tờ khác (nếu có)

Thủ tục:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanhtrong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợpcó thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trân trọng!

Xem thêm:

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Tin Liên Quan