CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SHCN

 1. Ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như thế nào?

Hợp đồng phải được chính các bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các bên (nếu là tổ chức) ký tên:

 • Người ký phải ghi rõ ngày ký, nơi kí, họ tên đầy đủ, chức vụ (nếu có);
 • Chữ ký phải được đóng dấu nếu bên ký là tổ chức có con dấu hợp pháp
 1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng SHCN

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng, làm theo mẫu quy định;
 • 02 bản gốc hặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển quyên sử dụng, kể cả phụ lục (nếu có)
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký hợp đồng;
 • Giấy ủy quyền nếu có.
 1. Các khoản phí, lệ phí phải nộp:

550.000 đồng  đối với mỗi đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển quyền sử dụng.

 1. Cách lập tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng

– Mẫu tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành.

– Người nộp tiến hành kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu trên tờ khai mà cục Sở hữu trí tuệ cung cấp

 1. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng SHCN là Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi báo đàm qua bưu điện.

Phí, lệ phí đăng ký có thể được nộp bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi.

 1. Xử lý hồ sơ đăng ký

Thời hạn: 2 tháng lể từ ngày nộp đơn, hồ sơ đăng ký được thẩm định về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ có thiết sót, người nộp hồ sơ sẽ được thông báo bằng văn bản về dự định từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, trong đó nêu roc thiếu sót và ấn định thời gian 1 tháng để người nộp hồ sơ sửa hồ sơ hoặc phản đối dự định từ chối đăng ký hợp đồng. Nếu trong thời hạn được ấn định người nộp hồ sơ không sửa chữa sai sót hoặc không có lý do xác đáng để phản đối dự định từ chối đăng ký, hợp đồng này sẽ chính thức bị từ chối đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng được ghị nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Người nộp hồ sơ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN kèm theo 1 bản hợp đồng đã được đóng dấu đăng ký.

Quyết đjnh đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Tin Liên Quan