CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường hợp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất, hỏng; doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đó phải làm văn bản đề nghị gửi cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp giấy xác nhận trước đó để cấp lại hoặc đổi giấy xác nhận mới.

I. Các trường hợp doanh nghiệp được cấp lại/đổi giấy chứng nhận:

Khoản 3 Điều 49 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp doanh nghiệp được cấp lại/đổi giấy chứng nhận bao gồm:

– Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất, hỏng;

– Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Xem thêm: Nội dung thực hiện thay đổi đăng kí kinh doanh do chuyên viên tư vấn hỗ trợ tới khách hàng.

ACHAULAW
HOTLINE: 19006250

II. Cơ quan có thẩm quyền cấp lại:

Khoản 2 Điều 17 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

  • Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  • Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh:

Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

III. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ cấp đổi/cấp lại được quy định tại Điều 48 Nghị định 79/2014/NĐ-CP và Điểm b Khoản 1 Điều 19 Thông tư 66/2014/TT-BCA như sau:

1. Hồ sơ cấp lại:

  •  Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo mẫu số PC 21;
  •  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.
  •  Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
  •  Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
  •  Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp đổi:

  • Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận theo mẫu số PC21;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sau khi thay đổi.

IV. Thủ tục thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tới cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền.

Bước 2: Cấp lại/cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thời hạn giải quyết đổi giấy xác nhận không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

ACHAULAW
Hotline: 1900 6250

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Xin giấy phép con

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất trong ngành công nghiệp

 

 

 

Tin Liên Quan