THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

       Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp theo ý chí của Doanh nghiệp được thông qua bởi quyết định của chủ doanh nghiệp/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị…

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

 

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp:  890.000đ

Sau khi đã thống nhất thông qua quyết định giải thể thì Doanh nghiệp cần hoàn thiện các thủ tục với cơ quan chức năng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục pháp lý doanh nghiệp.

Hôm nay, achaulaw cung cấp đến quý khách dịch vụ giải thể doanh nghiệp – chi phí thấp – dịch vụ nhanh gọn và chuyên nghiệp.

Quý khách có thể kết nối với chúng tôi theo

*Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp.

B1. Chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

B2. Họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp. Thanh lý hợp đồng không được quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

B3. Các thủ tục cần thực hiện để hoàn thành các nghĩa vụ.

 • Đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin và niêm yết công khai tại trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh ( 7 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể ).
 • Thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng mã số thuế tại cơ quan thuế chủ quản.
 • Đóng tài khoản ngân hàng và xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân hàng.
 • Báo giảm lao động và chốt số cho tất cả lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.
 • Xin xác nhận không nợ thuế.

B4. Soạn hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

 • Quyết định giải thể.
 • Thông báo giải thể.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm có thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội.
 • Bãi bỏ thanh lý tài sản.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động được giải quyết.
 • Thông báo của cơ quan thuế về việc đăng ký mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ với thuế.
 • Thông báo đóng mã của cơ quan bảo hiểm.
 • Bản gốc giấy đăng ký kinh doanh.
 • Thông báo chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện.

B5. Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Việc đăng quyết định giải thể và nộp hồ sơ giải thể được thực hiện qua trang web http: // dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trên đây là bài viết của achaulaw, bạn cần hỗ trợ hãy gọi chúng tôi. Cam kết hỗ trợ 24/7.

 

Tin Liên Quan